Nachádzate sa tu  : Úvod Obchodné podmienky

Super Domáce Potreby

Obchodné podmienky

 

Všeobecné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky (OP) upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom Predávajúcim je spoločnosť Marcinek Univerzál s.r.o., so sídlom: Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO: 36502377,  a Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na objednanie tovaru využila elektronický internetový obchodný systém  prevádzkovaný Predávajúcim na adrese www.superdomacepotreby.sk.
  Akékoľvek odchýlky od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej kúpnej zmluve (ďalej KZ) výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvoma stranami.
 2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
  Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.superdomacepotreby.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými i  reklamačnými  podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.
 3. Práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán

  Práva a povinnosti Predávajúceho:
  - dodať Kupujúcemu druh a množstvo  objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  - dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

  Práva a povinnosti Kupujúceho:
  - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

  V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
  Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300 Euro (9038,-Sk), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie Kupujúcim, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
 4. Cena tovarov
  Ceny v internetovom obchode www.superdomacepotreby.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

  Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

  Ku každej zásielke je pripojená faktúra – daňový doklad, ktorá je dokladom o predaji. Faktúra môže byť zaslaná Kupujúcemu e-mailom, ak to Kupujúci vyžaduje a táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 5. Platby za tovar
  Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:
  a)   platba vopred prevodným príkazom na účet Predávajúceho ( na základe proforma faktúry)
  b)     platba vopred priamym vkladom na účet Predávajúceho
  c)    v hotovosti pri preberaní zásielky priamo prepravcovi
  d)   v hotovosti pri preberaní v predajni
 6. Ceny za dopravu tovarov v rámci Slovenskej republiky
  a) balík 2. triedy Slovenskou poštou 5,50 Euro ( 165,69 Sk)
  b) balík 1. triedy Slov. poštou 6,00 Euro (180,75 Sk)
  c) expresná doprava kuriérskou službou 9,96 Euro (300,- Sk)
  d) osobný odber v predajni počas pracovnej doby – bezplatná preprava (je potrebné dohodnúť vopred)

  Pri nákupe nad 300 Euro (9038,- Sk) s DPH je doprava zdarma.
 7. Dodacie lehoty
  Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba odoslania tovaru Kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3 pracovných dní od objednávky. Pri zaslaní tovaru Slovenskou poštou ako balík 2. triedy je dodacia lehota od 1 do 5 pracovných dní, pri balíku 1. triedy je dodacia lehota 1 pracovný deň, ak je zásielka odoslaná do 16,00. Pri expresnej doprave kuriérskou službou je tovar dodaný na ďalší pracovný deň po odoslaní zásielky. Pri tovare, ktorý nie je na sklade Predávajúci vopred upozorní Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a Kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.
 8. Zrušenie objednávky
  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 4 hodín od jej odoslania. (Po 4 hodinovej dobe Predávajúci začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky je potrebné zaslať na e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Potvrdenie o zrušení objednávky bude zaslané obratom.
 9. Vrátenie tovaru
  Tovar zakúpený v internetovom obchode  www.superdomacepotreby.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia, podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z.,  Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar bude Kujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
 10. Reklamácie
  Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu,  na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

  V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti: Marcinek - Univerzál s.r.o., Strojárska 102, 069 01  Snina. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva nepoškodený, nepoužívaný a zabalený v originálnom balení, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

  Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
  Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.
  Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.

  Reklamačný poriadok spoločnosti Marcinek – Univerzál s.r.o. pozri na Reklamačný poriadok.

Zásady ochrany osobných údajov GDPR
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás dôležité. Nižšie sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosahujeme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť :

IČO: 36 507 377

Marcinek – Univerzál, s.r.o.
Strojárska 102
069 01 Snina
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16400/P (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • titul, meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania
 • história objednávok

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktmi, ktoré ste u nás zakúpili
 • aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

●       Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb.

●       Poskytovatelia prepravy tovaru.

●       Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).

●       Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.

●       Poskytovatelia poštových služieb.

●       Orgány verejnej správy

Čo s údajmi nerobíme

 • vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov
 • vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu
 • vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Aký je náš oprávnený záujem?
Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Kúpne zmluvy - kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácii - dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť:

 • odoslaním e-mailu na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
 • telefonicky na tel. č.: + 421 905 632950 alebo +421 905 632951
  Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

V akej forme spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore pod neustálym dohľadom zabezpečovacieho zariadenia. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami. Vami zadané údaje pri objednávke prostredníctvom nášho on-line objednávkového systému sa odosielajú v zašifrovanej forme.

Poučenie o právach
každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 • na prístup k údajom
 • na opravu
 • na vymazanie
 • na obmedzenie spracúvania
 • na prenosnosť údajov
 • namietať všetky body

Informácie o vašich právach

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo DOC ), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým ste žiadosť podali.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia:
25. 5. 2018
Spoločnosť Marcinek – Univerzál, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, každá zmena bude ihneď publikovaná na našich webových stránkach.


V Snine, 25.05.2018


Kontaktné údaje:
Marcinek – Univerzál s.r.o.
Ing. Henrieta Smetanová
Strojárska 102
069 01 Snina

Telefón: 0905 632 950
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www.superdomacepotreby.sk

 

Akciový tovar a novinky

Termomisa Parisa 1,5l - 9339
Termomisa Parisa 1,5l - 9339
Cukrárske košíčky 4cm , srdiečka , 100ks
Cukrárske košíčky 4cm , srdiečka , 100ks
Formičky na tvarovanie pokrmov štvorce 3ks - 11423
Formičky na tvarovanie pokrmov štvorce 3ks - 11423
Košíčky silik.srdiečka 6ks Delícia - 8554
Košíčky silik.srdiečka 6ks Delícia - 8554
Formičky na tvarovanie pokrmov kolieska 3ks -11422
Formičky na tvarovanie pokrmov kolieska 3ks -11422
Formičky na tvarovanie pokrmov kvet 2ks - 11427
Formičky na tvarovanie pokrmov kvet 2ks - 11427
Cukrárske košíčky 6cm ,srdiečka , 60ks
Cukrárske košíčky 6cm ,srdiečka , 60ks
Formičky silikónové srdiečka DECO - 10829
Formičky silikónové srdiečka DECO - 10829
Hrncová súprava PRESTO, 11-dielna
Hrncová súprava PRESTO, 11-dielna
Panvica PRESTO 12 cm
Panvica PRESTO 12 cm
Panvica PRESTO 18 cm
Panvica PRESTO 18 cm
Panvica PRESTO 24 cm - 8705
Panvica PRESTO 24 cm - 8705
Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173
Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173
Formičky na tvarovanie pokrmov oblžníky 3ks -11424
Formičky na tvarovanie pokrmov oblžníky 3ks -11424
Panvica PRESTO 22 cm
Panvica PRESTO 22 cm
Formičky na tvarovanie pokrmov trojuhol.3ks -11425
Formičky na tvarovanie pokrmov trojuhol.3ks -11425
Panvica PRESTO 26 cm - 8706
Panvica PRESTO 26 cm - 8706
Formičky na tvarovanie pokrmov srdce 2ks - 11426
Formičky na tvarovanie pokrmov srdce 2ks - 11426
Panvica PRESTO 20 cm
Panvica PRESTO 20 cm
Formičky silikónové, bordúra so ,srdiečkami - 10834
Formičky silikónové, bordúra so ,srdiečkami - 10834

Váš košík


nákupný košík
Váš košík je prázdny

Konverzný kurz:
1 € = 30,1260 Sk
Žiadajte tovar, ktorý nie je v našom eshope

Novinky

Termomisa Parisa 1,5l - 9339
Termomisa Parisa 1,5l - 9339

Tanierová súprava La Ryž 18-dielna - 11252
Tanierová súprava La Ryž 18-dielna - 11252

Tanierová súprava Radek 18-dielna - 11245
Tanierová súprava Radek 18-dielna - 11245

Z ponuky vyberáme

Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173
Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173


Formičky silikónové, bordúra so ,srdiečkami - 10834
Formičky silikónové, bordúra so ,srdiečkami - 10834


Formičky na tvarovanie pokrmov trojuhol.3ks -11425
Formičky na tvarovanie pokrmov trojuhol.3ks -11425


Panvica PRESTO 20 cm
Panvica PRESTO 20 cm


Formičky na tvarovanie pokrmov srdce 2ks - 11426
Formičky na tvarovanie pokrmov srdce 2ks - 11426


Eshop


Zoznam všetkého tovaru


Rozšírené vyhľadávanie

Zabudnuté heslo?
Zabudli ste svoje prihlasovacie meno?
Nemáte ešte účet? Registrácia

Rady záhradkárom

Rýchly kontakt

Marcinek – Univerzál, s.r.o.
Strojárska 102, 069 01 Snina

Tel.: + 421 57 7682285
Mobil: + 421 905 632 950
eshop@domacepotreby-marcinek.sk

Naša nová stránka:
https://www.domacepotreby-marcinek.sk

Spolupracujeme

Podnikatelka.sk
Tescoma
Berghoff
Fissler
lyoness
Nachadzate sa tu  : Úvod Obchodné podmienky