Nachádzate sa tu  : Úvod Obchodné podmienky

Super Domáce Potreby

Obchodné podmienky

 

Všeobecné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky (OP) upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom Predávajúcim je spoločnosť Marcinek Univerzál s.r.o., so sídlom: Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO: 36502377,  a Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na objednanie tovaru využila elektronický internetový obchodný systém  prevádzkovaný Predávajúcim na adrese www.superdomacepotreby.sk.
  Akékoľvek odchýlky od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej kúpnej zmluve (ďalej KZ) výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvoma stranami.
 2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
  Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.superdomacepotreby.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými i  reklamačnými  podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.
 3. Práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán

  Práva a povinnosti Predávajúceho:
  - dodať Kupujúcemu druh a množstvo  objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  - dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

  Práva a povinnosti Kupujúceho:
  - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

  V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
  Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300 Euro (9038,-Sk), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie Kupujúcim, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
 4. Cena tovarov
  Ceny v internetovom obchode www.superdomacepotreby.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

  Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

  Ku každej zásielke je pripojená faktúra – daňový doklad, ktorá je dokladom o predaji. Faktúra môže byť zaslaná Kupujúcemu e-mailom, ak to Kupujúci vyžaduje a táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 5. Platby za tovar
  Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:
  a)   platba vopred prevodným príkazom na účet Predávajúceho ( na základe proforma faktúry)
  b)     platba vopred priamym vkladom na účet Predávajúceho
  c)    v hotovosti pri preberaní zásielky priamo prepravcovi
  d)   v hotovosti pri preberaní v predajni
 6. Ceny za dopravu tovarov v rámci Slovenskej republiky
  a) balík 2. triedy Slovenskou poštou 5,50 Euro ( 165,69 Sk)
  b) balík 1. triedy Slov. poštou 6,00 Euro (180,75 Sk)
  c) expresná doprava kuriérskou službou 9,96 Euro (300,- Sk)
  d) osobný odber v predajni počas pracovnej doby – bezplatná preprava (je potrebné dohodnúť vopred)

  Pri nákupe nad 300 Euro (9038,- Sk) s DPH je doprava zdarma.
 7. Dodacie lehoty
  Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba odoslania tovaru Kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3 pracovných dní od objednávky. Pri zaslaní tovaru Slovenskou poštou ako balík 2. triedy je dodacia lehota od 1 do 5 pracovných dní, pri balíku 1. triedy je dodacia lehota 1 pracovný deň, ak je zásielka odoslaná do 16,00. Pri expresnej doprave kuriérskou službou je tovar dodaný na ďalší pracovný deň po odoslaní zásielky. Pri tovare, ktorý nie je na sklade Predávajúci vopred upozorní Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a Kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.
 8. Zrušenie objednávky
  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 4 hodín od jej odoslania. (Po 4 hodinovej dobe Predávajúci začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky je potrebné zaslať na e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Potvrdenie o zrušení objednávky bude zaslané obratom.
 9. Vrátenie tovaru
  Tovar zakúpený v internetovom obchode  www.superdomacepotreby.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia, podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z.,  Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar bude Kujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
 10. Reklamácie
  Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu,  na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

  V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti: Marcinek - Univerzál s.r.o., Strojárska 102, 069 01  Snina. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva nepoškodený, nepoužívaný a zabalený v originálnom balení, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

  Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
  Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.
  Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.

  Reklamačný poriadok spoločnosti Marcinek – Univerzál s.r.o. pozri na Reklamačný poriadok.
 11. Ochrana osobných údajov
  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci čestne vyhlasuje, že Predávajúcemu dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ust. §11 ods. 1 cit. Zákona, pričom tento súhlas dáva  dobrovoľne a udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania, najdlhšie na obdobie existencie užívateľského účtu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti Marcinek-Univerzál, s.r.o., Strojárska 102, 069 01  Snina alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

  Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa doručenia, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt  (ďalej iba ako „osobné údaje“). Kupujúci súhlasí spracovaním  osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre  účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania udeleného súhlasu.

  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné  poskytnutie osobných údajov. Kupujúci ako dotknutú osoba v zmysle  cit. Zákona vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení  § 28 a § 29 cit. Zákona.

  Záverečné ustanovenia
  Právne vzťahy neupravené KZ alebo týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR - Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vrátane ich vykonávacích predpisov.


V Snine, 30.11.2013


Kontaktné údaje:
Marcinek – Univerzál s.r.o.
Ing. Henrieta Smetanová
Strojárska 102
069 01 Snina

Telefón: 0905 632 950
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www.superdomacepotreby.sk

 

Akciový tovar a novinky

Termomisa Parisa 1,5l - 9339
Termomisa Parisa 1,5l - 9339
Formičky na tvarovanie pokrmov oblžníky 3ks -11424
Formičky na tvarovanie pokrmov oblžníky 3ks -11424
Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173
Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173
Panvica PRESTO 18 cm
Panvica PRESTO 18 cm
Panvica PRESTO 12 cm
Panvica PRESTO 12 cm
Panvica PRESTO 20 cm
Panvica PRESTO 20 cm
Hrncová súprava PRESTO, 11-dielna
Hrncová súprava PRESTO, 11-dielna
Košíčky silik.srdiečka 6ks Delícia - 8554
Košíčky silik.srdiečka 6ks Delícia - 8554
Cukrárske košíčky 6cm ,srdiečka , 60ks
Cukrárske košíčky 6cm ,srdiečka , 60ks
Formičky na tvarovanie pokrmov srdce 2ks - 11426
Formičky na tvarovanie pokrmov srdce 2ks - 11426
Formičky na tvarovanie pokrmov štvorce 3ks - 11423
Formičky na tvarovanie pokrmov štvorce 3ks - 11423
Panvica PRESTO 22 cm
Panvica PRESTO 22 cm
Formičky silikónové srdiečka DECO - 10829
Formičky silikónové srdiečka DECO - 10829
Formičky na tvarovanie pokrmov kolieska 3ks -11422
Formičky na tvarovanie pokrmov kolieska 3ks -11422
Panvica PRESTO 24 cm - 8705
Panvica PRESTO 24 cm - 8705
Formičky silikónové, bordúra so ,srdiečkami - 10834
Formičky silikónové, bordúra so ,srdiečkami - 10834
Cukrárske košíčky 4cm , srdiečka , 100ks
Cukrárske košíčky 4cm , srdiečka , 100ks
Formičky na tvarovanie pokrmov trojuhol.3ks -11425
Formičky na tvarovanie pokrmov trojuhol.3ks -11425
Formičky na tvarovanie pokrmov kvet 2ks - 11427
Formičky na tvarovanie pokrmov kvet 2ks - 11427
Panvica PRESTO 26 cm - 8706
Panvica PRESTO 26 cm - 8706

Váš košík


nákupný košík
Váš košík je prázdny

Konverzný kurz:
1 € = 30,1260 Sk
Žiadajte tovar, ktorý nie je v našom eshope

Novinky

Termomisa Parisa 1,5l - 9339
Termomisa Parisa 1,5l - 9339

Tanierová súprava La Ryž 18-dielna - 11252
Tanierová súprava La Ryž 18-dielna - 11252

Tanierová súprava Radek 18-dielna - 11245
Tanierová súprava Radek 18-dielna - 11245

Z ponuky vyberáme

Cukrárske košíčky 4cm , srdiečka , 100ks
Cukrárske košíčky 4cm , srdiečka , 100ks


Formičky na tvarovanie pokrmov štvorce 3ks - 11423
Formičky na tvarovanie pokrmov štvorce 3ks - 11423


Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173
Vykrajovače obojstranné srdcia 6 veľkosti - 9173


Panvica PRESTO 22 cm
Panvica PRESTO 22 cm


Hrncová súprava PRESTO, 11-dielna
Hrncová súprava PRESTO, 11-dielna


Eshop


Zoznam všetkého tovaru


Rozšírené vyhľadávanie

Zabudnuté heslo?
Zabudli ste svoje prihlasovacie meno?
Nemáte ešte účet? Registrácia

Rady záhradkárom

Rýchly kontakt

Marcinek – Univerzál, s.r.o.
Strojárska 102, 069 01 Snina

Tel.: + 421 57 7682285
Mobil: + 421 905 632 950
eshop@domacepotreby-marcinek.sk

Naša nová stránka:
https://www.domacepotreby-marcinek.sk

Spolupracujeme

Podnikatelka.sk
Tescoma
Berghoff
Fissler
lyoness
Nachadzate sa tu  : Úvod Obchodné podmienky